„Az erdélyi reneszánsz egy szilánkja”, a szó legjobb értelmében. A Kispapmező községben található Kornis-várból csak néhány fal és sok történet maradt fenn. Az oklevélben előszőr 1594-ben említett vár szerepel a romániai műemlékjegyzékben.

A szakértők szerint a műemlék még így, romos állapotában is megőrizte a régió középkori építészetének néhány leginkább figyelemre méltó töredékét. Ezek közül a következők vannak megemlítve: egy ajtónak a kerete, ablakkeretekből származó, rozettákkal díszített két töredék, füzérek és kagylók, mind kőbe vésve.

A 19. század végén, Storno Ferenc, aki a történelem és építészet iránt szenvedélyesen rajongó utazó is volt a kispapmezői várat egy olyan védőfallal körülvett építményként ábrázolta, amelynek minden sarkát inkább díszítő, mint védelmi szerepet betöltő bástya szegélyezte.

Az általa készített rajz emlékeztet a magyarországi Gyulán található várra.

Az eredetileg a nemes Telegdy család tulajdonában levő kispapmezői uradalom a ruszkai Kornis családhoz került. Ruszkai Kornis Zsigmond egy ideig fontos tisztségeket töltött be a váradi vár kapitánya mellett. 1621-ben a nagyravágyó férfiú Bethlen István helyettese volt, aki mindössze 16 évesen lett a vár kapitánya. Kornis Zsigmond a nyugat-erdélyi (partiumi) hadsereg főparancsnoka is volt.

Az 1660-as török hódítás után, az új uralkodók felosztották a nagyváradi pasaságot 4 közigazgatási alegységre, ezek közül az egyiknek a székhelye a kispapmezői várban volt.

Az erődítmény lerombolására feltehetően az osztrák uralom első éveiben került sor, az 1691-1692-es harcokat követően.

További részleteket a helyszínen Florin Budától lehet kapni, +40 767 342 239.

A kispapmezői vár a T3-as, „Király-erdő, all-inclusive” kerékpáros túraútvonalon található.

Megközelíthetőség:

Gépkocsival:

A Nagyvárad – Déva útvonalon (E 79)

Robogány – Kispapmező

A Nagyvárad – Kolozsvár útvonalon (E60)

Nagybáród – Barátka – Erdődámos – Biharrósa – Biharkaba – Goila – Papmezővalány – Kispapmező

 

Gyalogosan:

Kispapmező község központjában le kell térni jobbra, a 204-es községi útra. Néhány száz méter után, miután az út keresztezi a Vida-völgyét, jobb oldalon látszanak a régi vár romjai.

 

Élmények a Rossia-patak völgyében

Related Projects