Ponorul Runcşorului se găseşte în versantul drept al văii cu acelaşi nume, în depresiunea Damișului. Locul este caracterizat de specialiști ca fiind unul dintre cele mai interesante ponoare „clasice” din munții Pădurea Craiului. Localnicii îi mai spun „La Întorsuri”.

Lunca în care apele se pierd sub pământ, prin câteva sorburi, se află în extremitatea din aval a văii Runcșorului. Acolo apa face o buclă largă, de tip meandru. La viituri mari întreaga fundătură se transformă într-un lac temporar.

De jur împrejur, această poiană inundabilă este străjuită de versanți abrupți, de 10 – 25 metri înălțime. Apele care intră sub pământ în acest loc ies din nou la lumină în izbucul Bulbuci, dând naștere pârâului Toplicioara. În versantul drept al văii se află peștera de la Întorsuri sau peștera de la Ponorul Runcșorului, cu o lungime de 223 de metri. Este recomandat ca peștera să fie admirată de la distanță deoarece nu este amenajată în scopuri turistice.

Acces

Cu masina:

Pe ruta Oradea – Cluj (E60)

Borod – Bratca – Damiș – spre Roșia

Pe ruta Oradea – Deva (E 79)

Beiuș – Delani – Petreasa – Remetea – Căbești – Roșia – spre Damiș

Pe jos:

Un indicator aflat pe partea stângă a drumului arată direcția de urmat către valea Runcșorului. Itinerarul continuă pe un drum forestier. După ce drumul trece peste vale, pe un pod de lemn, la circa 200 de metri distanță, pe partea dreaptă, se vede meandrul pârâului Runcșor.

Alte obiective